top of page
Studio_szerytattoo_15

REGULAMIN STUDIA SZERYTATTOO

Regulamin Studia Tatuażu Szerytattoo

 

   Wstęp

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Studio Tatuażu Szerytattoo.

 2. Każdy Klient przed skorzystaniem z usług Studio zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 

   Warunki Ogólne

 

 1. Usługi są dostępne tylko dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z usług tylko za zgodą i w obecności opiekuna prawnego.

 2. Klient, decydując się na wykonanie tatuażu, powinien być w pełni świadomy swojej decyzji.

 3. Usługa realizowana jest na zamówienie klienta i jej opłacenie nie podlega zwrotowi.

 

   Zdrowie i Bezpieczeństwo

 

 1. Klient jest zobowiązany do informowania artysty o wszelkich stanach zdrowotnych mogących wpłynąć na proces tatuażu.

 2. W przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian skórnych, które mogą wpłynąć na tatuaż, zabieg może zostać przerwany.

 3. Każdy tatuażysta jest zobowiązany do udzielenia klientowi pierwszej pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

​   Higiena i Prawidłowe Zachowanie

 

 1. Studio przestrzega wszystkich norm sanitarnych i higienicznych, gwarantując bezpieczeństwo swoim klientom.

 2. W studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.

 3. Nie wolno spożywać posiłków w miejscu, gdzie wykonywany jest zabieg tatuażu; zakaz nie dotyczy napojów.

 

   Rezerwacja i Zadatek

 

 1. Rezerwacja terminu jest możliwa wyłącznie po wpłaceniu zadatku.

 2. Zadatek jest gwarancją rezerwacji terminu i zostanie odliczony od całkowitego kosztu usługi.

 3. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku próby przełożenia terminu sesji tatuażu lub rezygnacji z usługi w okresie krótszym niż 3 dni robocze (soboty, niedziele, święta nie są dniami roboczymi) przed umówionym terminem.

 

   Prawa Autorskie

 

 1. Studio Szerytattoo posiada prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów oraz tatuaży, a także do zdjęć swoich prac przesłanych przez klientów. Przy ekspozycji naszych prac, staramy się zawsze nie prezentować wizerunku klienta. Nie mniej jednak w przypadku braku zgody na publikacje pracy, która stanowi osobisty interes klienta, prosimy o wcześniejszą informację.

 2. Wykorzystywanie materiałów graficznych i zdjęć z prac studia wymaga zgody właściciela praw autorskich.

 

   Odpowiedzialność Studia

 

 1. Studio nie ponosi odpowiedzialności za alergie, uczulenia bądź inne dolegliwości, które mogą wystąpić po wykonaniu tatuażu.

 2. Studio nie odpowiada za personalne ustalenia klienta z artystą wykonującym tatuaż, które naruszają treść niniejszego regulaminu.

 

   Skargi i Reklamacje

 

 1. Wszelkie wnioski, skargi bądź reklamacje prosimy kierować wyłącznie na adres mailowy szerytattoo@gmail.com.

 2. Roszczenia kierowane innymi kanałami będą uznane za niebyłe i nie będą rozpatrzone.

 

   Artyści nie będący rezydentami i byli pracownicy studia Szerytattoo

 

 1. W przypadku, gdy tatuaż był wykonywany przez artystę będącego na gościnnym występie, studio nie ponosi odpowiedzialności za wykonany tatuaż. W razie konieczności wykonania ewentualnych poprawek prosimy o kontakt bezpośrednio z artystą, który wykonywał tatuaż.

 2. W przypadku, gdy tatuaż był wykonany lub rozpoczęty przez wcześniej zatrudnionego u nas artysty, który zakończył już współpracę z naszym studiem, w celu poprawki lub dokończenia rozpoczętego tatuażu prosimy o bezpośredni kontakt z tym artystą. Szerytattoo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy skontaktowania się z niewspółpracującym już ze studiem artystą.

 

   Postanowienia Dodatkowe

 

 1. W studio Szerytattoo obowiązuje odmowa wykonania tatuażu osobom pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

 2. Prosimy o nieprzyprowadzanie ze sobą zwierząt.

 3. W pomieszczeniu, gdzie wykonywany jest zabieg, nie mogą przebywać osoby trzecie, chyba że tatuażysta wyrazi na to zgodę.

 4. Klient ma prawo prosić o wydzielenie osobnego miejsca lub osłonięcia widocznej strefy, za pomocą parawanu, w przypadku konieczności zdjęcia ubrania/bielizny.

 5. Zawsze zwracamy na to uwagę! Kładziemy nacisk, na bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu. Nieprzestrzeganie tej zasady może grozić utratą zdrowia.

 6. Podczas zabiegu tatuażu, nie wolno dotykać skóry w obszarze tatuowanego miejsca.

 

  Postanowienia Końcowe

 

 1. Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

 2. Aktualny regulamin jest zawsze dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Studia Szerytattoo.

                                   

  Dane Kontaktowe

 

 • Adres: 00-372 Warszawa, ul. Foksal 17B/32

 • Tel.: +48 606-335-833 lub +48 (22) 826-02-26

 • Email: szerytattoo@gmail.com

bottom of page